Seuraa Säästöpankkiryhmä

​Joulukuun markkinakatsaus: EKP tuotti pettymyksen sijoittajille

Uutinen   •   Joulu 11, 2015 10:45 EET

Säästöpankin markkinakatsaus pohtii EKP:n kokouksen vaikutuksia markkinoille ja antaa oman päivitetyn sijoitusnäkemyksensä.

Säästöpankkien Varainhoidon johtaja Petteri Vaarnasen mukaan EKP tuotti pettymyksen sijoitusmarkkinoille kokouksessaan 3.12.2015. Odotukset elvytysohjelman laajentamisesta eivät toteutuneet, vaikka keskuspankki pidensi osto-ohjelmansa takarajaa ja laski talletuskorkoa 10 korkopisteellä. Päätöksen seurauksena osakkeiden hinnat laskivat ja korot nousivat sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euron arvo suhteessa Yhdysvaltain dollariin vahvistui myös vastoin markkinoiden odotuksia.

- Inflaatio-odotukset ovat laskeneet viime aikoina ja raaka-ainemarkkinoilla hintojen lasku on myös jatkunut. Samaan aikaan kehittyvien talouksien haasteet jatkuvat, ja viimeaikaiset talousluvut Kiinasta ovat vahvistaneet odotuksia talouskasvun hiipumisesta. Kiinan renminbi on heikentynyt joulukuun aikana voimakkaasti. Yhdessä nämä tekijät lisäävät deflatorista painetta sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa.

- Näkemyksemme on, että Euroopan keskuspankki on pakotettu kasvattamaan ohjelmansa määrää ja lisäämään osto-ohjelmaansa yhä riskillisempiä joukkovelkakirjalainoja, hän kertoo.

Vaarnanen muistuttaa, että syksyn mittaan Euroopan keskuspankki vahvasti indikoi elvytyksen kasvattamisen merkitystä ja sitoutumista kahden prosentin inflaatiotavoitteeseen. Näin ollen myös markkinoiden odotukset ovat kasvaneet viime kuukausina eivätkä EKP:n päätökset tässä valossa tunnu kovinkaan loogisilta, hän sanoo.

- Yhdysvaltain keskuspankin kokoontuminen ensi viikon keskiviikkona päättämään rahapolitiikkansa suunnasta on yksi selitys Euroopan keskuspankin päätökseen toimia asteittain ja jättää itselleen työkaluja lisäelvytyksen osalta myös ensi vuoden puolelle.

Vaarnanen muistuttaa, että Yhdysvaltain keskuspankki FED valmistautuu ensimmäiseen koronnostoon sitten vuoden 2006 ja EKP todennäköisesti haluaa jättää markkinoille sopeutumisaikaa FED:n rahapolitiikan muutoksen osalta. EKP:n voimakas elvytysohjelman laajennus ja samaan aikaan tapahtuva ohjauskoron nosto Yhdysvalloissa saattaisivat hänen mukaansa johtaa voimakkaaseen dollarin vahvistumiseen ja riskitason nousuun sijoitusmarkkinoilla.

Säästöpankin sijoitusnäkemys suosii edelleen osakesijoituksia
Sijoitusnäkemyksen osalta Säästöpankki suosii edelleen osakesijoituksia, joiden suhteellisen tuotto-odotuksen 3–9 kuukauden horisontissa se näkee houkuttelevaksi.

- Olemme nostaneet osakepainoa markkinanäkemyksemme mukaisesti. Suosimme myös yrityslainoja sijoituskohteena, mutta painotamme yrityslainojen sisällä vahvasti eurooppalaisia liikkeeseenlaskuja, Vaarnanen linjaa.

Taustalla on Säästöpankin näkemys siitä, että luottomarkkinoiden viime vuosien hyvä veto on Yhdysvalloissa tulossa käännöspisteeseen, mikä voi johtaa osaltaan luottotappioihin ja yrityslainojen riskipreemioiden nousuun.

- Yritysten velkaantuminen on lisääntynyt ja yrityslainojen laadulliset kriteerit ovat heikentyneet Yhdysvalloissa. Myös raakaöljyn voimakas hinnanlasku on johtanut energiatoimialalla yritysten kannattavuuden heikentymiseen – mikä uhkaa nyt levitä myös muille toimialoille.

Säästöpankki pitää kehittyvät markkinat voimakkaassa alipainossa sekä osakkeissa että korkosijoituksissa. Voimakkaassa alipainossa ovat myös rahamarkkinat. 

- Korkoriskin osalta olemme varovaisen optimistisia, sillä inflaatio-odotusten osalta emme näe nousupainetta ja pitkät korot tulevat pysymään alhaisella tasolla. Valtionlainojen sisällä olemme lisänneet luottoriskin määrää ostamalla eteläeurooppalaisten valtioiden liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja. Näkemyksemme on, että korkoeron kasvu johtaa alkuvuodesta Yhdysvaltojen dollarin vahvistumiseen suhteessa muihin valuuttoihin. Tämä yhdessä raaka-ainehintojen laskun kanssa heikentää kehittyvien maiden valuuttoja.

Teksti: Teemu Salmi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.