Seuraa Säästöpankkiryhmä

Säästöpankeilla hyvä alkuvuosi

Lehdistötiedote   •   Elo 12, 2014 09:00 EEST

Säästöpankkien* tammi-kesäkuu 2014 (vrt. tammi-kesäkuu 2013)

  • Liikevoitto 36,8 miljoonaa euroa, +9,9 prosenttia
  • Vakavaraisuus 17,2 prosenttia
  • Talletukset +4,3 prosenttia
  • Asuntoluotot (ml. välitetyt luotot) +2,2 prosenttia
  • Yritysluotot (ml. välitetyt luotot) +3,8 prosenttia
  • Henkivakuutusosakeyhtiö Duon vakuutussäästöt +27,3 prosenttia
  • Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastopääomat +33,3 prosenttia
  • Asiakasmäärä +0,4 prosenttia.

”Säästöpankkien alkuvuoden tulos oli ennakoidusti erittäin hyvä. Säästöpankkiryhmä on valmistautunut sääntelymuutoksiin hyvissä ajoin, ja kilpailukykyä vahvistetaan edelleen yhteenliittymälainsäädännön tarjoaman mallin pohjalta. Ryhmärakenteen kehittäminen jatkuu koko loppuvuoden. Tavoitteena on tarjota suomalaisille entistä kilpailukykyisempi pankkivaihtoehto sekä varmistaa likviditeetin ja pääoman käytön tehokkuus”, toteaa Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

Katsauskauden aikana pankkien toimintaympäristön epävarmuus on jatkunut odotetusti ja on edelleen haasteellinen. Suomen talouskehitys näyttää jatkuvan huolestuttavan heikkona. Suomi kaipaa kipeästi talouskasvua ja kuluttajat luottamusta omaan talouteen, mutta positiiviset uutiset antavat odottaa itseään. Suomi on siirtymässä itseään ruokkivaan negatiiviseen kehään, josta ei nousta karsimalla ja supistamalla. Kasvun aikaansaaminen edellyttää aina investointeja ja panostuksia.

Näistä huolestuttavista ulkoisista kehityspiirteistä huolimatta, säästöpankit jatkavat vahvasti ainutlaatuiseen Säästöpankkikokemukseen nojautuvalla strategiallaan ja koko vuoden tuloksesta odotetaankin muodostuvan edellisvuotta jonkin verran parempi, Kämäri pohtii.

Liiketoiminta kasvussa

Säästöpankkien liikevoitto tammi-kesäkuussa 2014 oli 36,8 miljoonaa euroa, mikä oli 9,9 prosenttia vertailuajankohtaa parempi. ”Positiivista oli, että liiketoiminnan volyymit jatkoivat edelleen nousuaan. Asuntolainojen ja talletusten sekä erityisesti rahasto-osuuksien ja henkivakuutusten myynnin kasvu jatkui. Myös maksuliikenteen palkkiokertymä kasvoi merkittävästi. Kokonaisuudessaan palkkiotuotot nousivat 8,1 prosenttia vertailuajankohdasta. Myös korkokate kääntyi kasvuun liiketoiminnan kasvun ja onnistuneen hinnoittelun avulla ja oli vertailuajankohtaa 8,9 prosenttia korkeampi”, Kämäri kertoo.

Kulut nousivat katsantokaudella maltillisesti ollen 1,0 prosenttia vertailuajankohtaa korkeammat. Henkilöstökulut pienenivät 1,5 prosenttia. Kokonaiskulujen nousu selittyy ryhmärakenteen kehittämiseen ja rakentamiseen liittyvillä osin kertaluonteisilla kuluilla. Kulujen ja tuottojen välinen suhde parani 1,7 prosenttiyksikköä ja oli 64,8 prosenttia kesäkuun lopussa.

Säästöpankkien Keskuspankin rakentaminen etenee suunnitellusti

Säästöpankkien keskusluottolaitospalveluiden tarjoaja vaihtuu asteittain vuoden 2014 aikana. Aktia Pankin roolin palveluntarjoajana ottaa Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy.

Säästöpankkien Keskuspankki on säästöpankkien kokonaan omistama kotimainen talletuspankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on hoitaa säästöpankkien keskusluottolaitospalveluita, kuten maksuliike ja jälleenrahoituspalvelut. Säästöpankkien maksuliikenteeseen muutokset tulevat pääosin syksyn 2014 aikana. Samaan aikaan Keskuspankki laajentaa jälleenrahoituspalveluitaan, joilla vahvistetaan säästöpankkien kilpailukykyä.

Säästöpankkien yhteenliittymän syntyessä keskuspankista tulee yhteenliittymän keskusyhteisön jäsenluottolaitos.

Rahastoyhtiön pääomien hyvä kasvu jatkuu

Sp-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat pääomat olivat kesäkuun lopussa yhteensä 1 078,1 miljoonaa euroa, mikä oli 33,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastopääomien kasvu on kiihtynyt kuluvan vuoden aikana. Sitä selittävät osakekurssien nousu, matalana jatkunut korkotaso sekä Säästöpankkiryhmän panostukset varainhoitopalvelujen kehittämiseen. Alkuvuoden aikana tuotiin markkinoille yksi uusi sijoitusrahasto, Säästöpankki Aasia.  Säästöpankki Aasia on erikoissijoitusrahasto ja se sijoittaa varansa muiden rahastojen kautta Aasian osakemarkkinoille.

Rahastojen osuudenomistajien määrä kauden lopussa oli 114 139 (96 088 kesäkuussa 2013). Kasvua oli 18,8 prosenttia.

Henkivakuutusosakeyhtiö Duon vakuutussäästöt voimakkaassa kasvussa

Henkivakuutusosakeyhtiö Duon alkuvuosi sujui hyvin. Vakuutussäästöt kasvoivat 27,3 % vertailuajankohtaan nähden. Hyvä kasvu johtui lisääntyneestä myynnistä, hyvästä asiakaspysyvyydestä sekä sijoituskohteiden suotuisasta arvonkehityksestä. Maksutulo kasvoi vastaavana aikana 5,8 %. Tämä on lähellä alan keskimääräistä kasvua, joka oli 6,6 %. Muutaman edellisvuoden jatkunut alan erittäin voimakas maksutulon kasvu näyttäisi tasaantuneen vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Duon ylimääräinen yhtiökokous päätti kokouksessaan muuttaa yhtiön nimen Sp-Henkivakuutus Oy:ksi (Sb-Livförsäkring Ab). Uusi nimi selkeyttää yhtiön asemaa yhtenä Säästöpankkiryhmän yhtiönä. Uusi nimi ja ilme on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2014.

Laina- ja talletuskanta kasvoi

Säästöpankkien asuntoluottokannan (mukaan lukien välitetyt luotot) 12 kuukauden kasvu oli 2,2 prosenttia (5,7 % tammi-kesäkuussa 2013), mikä oli edelleen jonkin verran ripeämpää kuin pankeilla keskimäärin. Säästöpankkien markkinaosuus kotitalouksien asuntoluottokannassa oli kesäkuun lopussa 4,7 prosenttia (4,7 %).

Yritysrahoituksen (mukaan lukien välitetyt luotot) kasvu oli 3,8 prosenttia, mikä oli merkittävästi vertailuajankohtaa alempi (6,4 %). Säästöpankkien yritysrahoitus keskittyy lähinnä pienyrityksiin. Markkinaosuus pysyi ennallaan 1,4 prosentissa.

Säästöpankkien talletusten 12 kuukauden kasvu oli 4,3 prosenttia (5,7 %). Markkinaosuus oli 3,9 prosenttia (3,9 %).

Säästöpankit ovat vakavaraisia

Säästöpankkien ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli 15,5 prosenttia. Säästöpankit ovat Suomen vakavaraisimpien pankkien kärkijoukkoa. Vakavaraisuus rakentuu ensisijaisten omien varojen varaan eli vakavaraisuuden vahvimpaan osaan.

Säästöpankkien järjestämättömät saamiset 41,6 miljoonaa euroa pysyivät vaatimattomina ja alentuivat vertailuajankohdasta (45,8 milj. euroa). Niiden osuus luotoista ja sitoumuksista oli 0,6 prosenttia. Arvonalentumistappioiden määrä pysyi edelleen vähäisenä.

Tammi-kesäkuun 2014 tapahtumat

Säästöpankkiryhmän uudistuminen

25 säästöpankkia teki marraskuussa 2013 päätöksen yhteenliittymään liittymisestä, sen toimintaperiaatteiden ja keskusyhteisön sääntöjen hyväksymisestä sekä yhteenliittymän jäsenyyden edellyttämän muutoksen tekemisestä pankin sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen.

Tammikuussa 2014 Säästöpankkiliiton ylimääräinen kokous päätti Säästöpankkiliiton muuttamisesta osuuskunnaksi ja tulevan yhteenliittymän keskusyhteisöksi. Säästöpankkiliitto osk merkittiin kaupparekisteriin 30.4.2014. Keskusyhteisön toimilupahakemus jätettiin Finanssivalvonnalle 9.5.2014.

Maksuliikennemuutokset ja Säästöpankkien Keskuspankin rooli

Säästöpankkien maksuliikenne siirtyy loka-marraskuun vaihteessa 2014 Aktia Pankista Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy:n vastuulle. Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy on säästöpankkien omistama, kotimainen talletuspankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on hoitaa säästöpankkien keskusluottolaitospalveluita.

Henkivakuutusosakeyhtiö Duo vaihtaa nimensä

Henkivakuutusyhtiö Duo päätti yhtiökokouksessaan 23.5.2014 vaihtaa yhtiön toiminimeksi Sp-Henkivakuutus Oy, ruotsiksi Sb-Livförsäkring Ab ja englanniksi Sb Life Insurance Ltd.

Säästöpankkiliiton jäsenmuutokset

Oma Säästöpankki, Etelä-Karjalan Säästöpankki sekä Suodenniemen Säästöpankki erosivat Säästöpankkiliitosta toukokuun 2014 lopussa.

Vöyrin Säästöpankki erosi Säästöpankkiliitosta maaliskuussa 2014.

*Tiedotteen tiedot perustuvat Säästöpankkiryhmään kuuluvien 25 säästöpankin tuloslaskelmien ja taseiden yhteenlaskettuihin lukuihin. Tiedotteessa esiintyvät luvut vuodelta 2014 ja 2013 eivät sisällä liitosta eronneita Skärgårdssparbankenia, Vörå Sparbankia, Oma Säästöpankkia eikä siihen yhdistyneitä/yhdistyviä Kantasäästöpankkia ja Suodenniemen Säästöpankkia, ei myöskään Etelä-Karjalan Säästöpankkia.

Lisätietoja antaa Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri;
puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222, sähköposti: pasi.kamari@saastopankki.fi

Liitteenä tulostaulukko.

Säästöpankkiryhmään kuuluu 25 Säästöpankkia, keskusjärjestö Säästöpankkiliitto osk, Sp-Rahastoyhtiö Oy, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy, Sp-Koti Oy, Säästöpankkien Vakuusrahasto ja Säästöpankkien Tutkimussäätiö sekä Henkivakuutusosakeyhtiö Duo. Asiakkailla on käytettävissään yli 150 konttoria, niiden palvelu- ja maksuautomaatit sekä kaikki Suomen käteisautomaatit. Säästöpankkien päämääränä on edistää asiakkaiden säästämistä ja taloudellista hyvinvointia. Palvelun perusperiaatteita ovat asiakasläheisyys ja paikallisuus. Tavoitteena on jatkuva, kannattava kasvu ja vakavaraisuuden pitäminen turvatulla tasolla. Uutishuone http://saastopankkiryhma.mynewsdesk.com/ ja kotisivu www.saastopankki.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.