Seuraa Säästöpankkiryhmä

Säästöpankit 2013: taloudellisesti vahvana tiiviimpään yhteistyöhön

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2014 09:00 EET

Säästöpankkiryhmän vuosi 2013, vertailut vuoteen 2012:

·  Liikevoitto 73,5 miljoonaa euroa, +9,5 prosenttia

·  Vakavaraisuus 21,6 prosenttia

·  Talletuskasvu +3,7 prosenttia

·  Asuntoluottojen kasvu ml. välitetyt luotot +2,7 prosenttia

·  Yritysluottojen kasvu ml. välitetyt luotot +5,4 prosenttia

·  Vakuutussäästöt +28,0 prosenttia

·  Sp-Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastopääomat +28,3 prosenttia

·  Asiakasmäärä +0,5 prosenttia (kehitys ilman Saaristosäästöpankin lukuja)

·  Säästöpankit muodostavat yhteenliittymän ja sille keskusyhteisön.

Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja: Vahvan vuoden jälkeen levollisena uuteen tuloskauteen

”Säästöpankkiryhmä teki odotettua paremman tuloksen, parhaan kuuteen vuoteen. Liikevoitto nousi lähes kymmenen prosenttia 73,5 miljoonaan euroon (67,1 milj. euroa). Ryhmä on taloudellisesti vahva: palkkiotuotot kasvoivat yli kymmenen prosenttia, korkokate laski odotettua vähemmän, kulut pysyivät kurissa ja vakavaraisuus oli taas pankkialan parhaimmistoa. Näin erinomaisen vuoden jälkeen voimme suunnata levollisin mielin uuteen tuloskauteen”, toteaa Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

”Säästöpankit ovat sopeutuneet vallitsevaan taloustilanteeseen ja onnistuneet selättämään matalan korkotason aiheuttamat haasteet. Korkokatteen lasku on saatu taittumaan, ja korkokateriippuvuus tuloksen muodostuksessa on vähentynyt. Tärkeintä on tietysti, että liiketoiminta jatkaa kasvuaan. Tulosta paransi myös liiketoimintaan nähden tavallista suurempien kertaluonteisten erien jaksottuminen vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Loppuvuodesta Säästöpankit vahvistivat tasettaan ja tekivät omaisuuserien uudelleenarviointeja ja alaskirjauksia, mikä puolestaan heikensi tulosta jonkin verran.”

”Toimintaympäristön epävarmuus jatkui odotetusti. Suomi kaipaa kipeästi talouskasvua, mutta positiiviset uutiset antavat odottaa itseään. Yritykset ilmoittavat yhä uusista yt-neuvotteluista, asuntomarkkinoilla näkyy kuluttajien varovaisuus ja maksuhäiriöiden riski kasvaa.”

”Olemme ylpeitä siitä, että me Säästöpankit olemme pystyneet tarjoamaan hyviä uutisia epävarmuuden keskelle. 25 Säästöpankkia on osoittanut uudistumiskykynsä ja uskonsa tulevaisuuteen. Tammikuussa 2014 ne tekivät historiallisen päätöksen Säästöpankkien yhteenliittymän muodostamisesta ja Säästöpankkiliiton muuttamisesta yhteenliittymän keskusyhteisöksi. Uudistuva ryhmä hakee Finanssivalvonnalta keskusyhteisölle toimilupaa tavoitteenaan aloittaa uudelta pohjalta vuoden 2015 alussa.”

”Uuteen ryhmään tulee mukaan valtaosa Säästöpankeista, mutta eivät kaikki. Tämä merkitsee sitä, että ryhmän koko pienenee noin viidenneksen. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että notkahdus on väliaikainen. Voitontahtomme ja paremman kilpailukykymme turvin ryhmä kasvaa nopeasti entiseen kokoonsa ja sen yli. Suomalainen pankkikenttä saa meistä kovemman kilpakumppanin kuin uskookaan.”

”Ennen kaikkea asiakkaamme hyötyvät, sillä tehdyt ratkaisut takaavat meille täydet toimintaedellytykset myös sääntelyn kiristyessä. Pikkuhiljaa yhteistyön edut alkavat näkyä entistäkin parempina palveluina ja kilpailukykyisempinä hintoina. Tutkimusten mukaan Säästöpankkien asiakkaat ovat jo nyt Suomen tyytyväisimpien pankkiasiakkaiden joukossa ja jatkossa tyytyväisyyteen on vähintään yhtä hyvät perusteet.”

Perusliiketoiminnot edelleen vahvoja ja kulut kurissa

Säästöpankkiryhmän liikevoitto oli 73,5 miljoonaa euroa, mikä oli 9,5 prosenttia vertailuajankohtaa parempi. Liiketoiminnan volyymit jatkoivat nousuaan. Asuntolainojen ja talletusten, mutta erityisesti rahasto-osuuksien ja henkivakuutusten myynnin kasvu jatkui, ja palkkiotuotot nousivat 10,1 prosenttia. Korkokate heikkeni edelleen, mutta aiempaa loivemmin (-5,4 % vertailuajankohdasta).

Kulut nousivat 5,0 prosenttia. Nousua selittävät ennen kaikkea pankkivero ja IT-kulujen kasvu, joka johtuu vahvasta panostuksesta asiakaspalvelujen kehittämiseen. Kulujen ja tuottojen välinen suhde parani 1,3 prosenttiyksikköä ja oli 66,9 prosenttia vuoden lopussa.

Rahasto- ja henkivakuutusyhtiöt erinomaisessa iskussa

Sp-Rahastoyhtiöllä oli erinomainen vuosi. Yhtiön hallinnoimat pääomat olivat vuoden lopussa yhteensä 934,1 miljoonaa euroa, mikäli oli peräti 28,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rahastojen osuudenomistajia oli yhteensä 103 757 (88 324). Heidän määränsä kasvoi 17,5 prosenttia. Nettomerkinnät yhtiön hallinnoimiin rahastoihin olivat vuoden aikana yhteensä 109,8 miljoonaa euroa positiiviset. Yhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääomista oli 1,2 prosenttia ja osuudenomistajista 3,3 prosenttia.

Sp-Rahastoyhtiö sai Finanssivalvonnalta elokuussa 2012 toimiluvan omaisuudenhoitoon ja sijoitusneuvontaan. Vuonna 2013 toiminta pääsi hyvään vauhtiin. Vuoden 2013 lopussa yksilöllisen varainhoidon pääomat olivat yhteensä 180,4 miljoonaa euroa. 

Myös Henkivakuutusosakeyhtiö Duon vuosi oli jälleen erinomainen. Sijoitustoiminnassa onnistuttiin erinomaisesti. Maksutulo kasvoi edellisestä vuodesta 22,6 prosenttia 82,7 miljoonaan euroon. Vakuutussäästöjen määrä nousi 28,0 prosenttia 315 miljoonaan euroon. Asiakasmäärä laski jonkin verran riskihenkivakuutuskannan siirryttyä LähiTapiola-ryhmään kesällä 2013 ja oli vuoden lopussa 48 000 henkeä. 

Säästöpankkien asuntoluottokannan 12 kuukauden kasvu, mukaan lukien välitetyt luotot, oli 2,7 prosenttia (9,1 vuonna 2012). Kasvun hidastuminen kulki samaa tahtia muun toimialan kanssa. Markkinaosuus vuoden lopussa oli 5,7 prosenttia (5,7 %).

Yritysrahoituksen, mukaan lukien välitetyt luotot, kasvu oli 5,4 prosenttia (10,3 % vertailuajankohtana) riskinoton pysyessä maltillisena. Kasvu oli samaa tasoa kuin toimialalla keskimäärin. Säästöpankkien yritysrahoitus keskittyy lähinnä pienyrityksiin. Markkinaosuus vuoden lopussa pysyi ennallaan 1,8 prosentissa.

Säästöpankkien talletusten 12 kuukauden kasvu oli 3,7 prosenttia (6,1 %). Kasvu hiipui edellisvuodesta, mutta oli silti vahvempaa kuin pankeissa keskimäärin. Talletusten markkinaosuus vuoden lopussa oli 6,0 prosenttia (5,9 %).

Vakavaraisuus huippua

Säästöpankit ovat Suomen vakavaraisimpien pankkien parhaimmistoa. Vakavaraisuus rakentuu ensisijaisten omien varojen varaan eli vakavaraisuuden vahvimpaan osaan myös tulevan sääntelyn näkökulmasta. Säästöpankkiryhmän ensisijainen vakavaraisuus vuonna 2013 oli 17,6 prosenttia ja vakavaraisuus 21,6 prosenttia.

Säästöpankkien järjestämättömät saamiset nousivat 13,9 prosenttia. Taso on kuitenkin edelleen vaatimaton eli 52,9 miljoonaa euroa. Järjestämättömien saamisten osuus luotoista ja sitoumuksista oli 0,6 prosenttia. Arvonalentumistappioiden määrä oli vähäinen.

Liiketoiminnan kehittäminen

Säästöpankkien Keskuspankin perustaminen. Säästöpankkien kumppani Aktia Pankki ilmoitti tammikuussa 2013 päättävänsä Säästöpankkien keskusluottolaitospalvelut vuoden 2015 alussa. Säästöpankit ja Itella allekirjoittivat maaliskuussa aiesopimuksen osakekaupasta, jolla Säästöpankit ostivat Itella Pankin koko osakekannan. Kauppa toteutettiin huhtikuussa.

Kesäkuussa pankin viralliseksi nimeksi rekisteröitiin Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy – Sparbankernas Centralbank Finland Ab – Central Bank of Savings Banks Finland Ltd.

Säästöpankkien Keskuspankin huhtikuussa alkaneiden yt-neuvottelujen seurauksena toukokuussa irtisanottiin 11 työntekijää. Pankissa oli vuoden 2013 lopussa 15 työntekijää.

Muutokset Henkivakuutusyhtiö Duon omistuksessa ja vakuutuskannassa. Säästöpankkien ja Lähivakuutuksen aiemmin puoliksi omistama Henkivakuutusosakeyhtiö Duo siirtyi helmikuussa 2013 kokonaan Säästöpankkien omistukseen. Säästöpankkiryhmä ja LähiTapiola-ryhmä allekirjoittivat tammikuun 2013 lopussa sopimuksen yhteistyösopimuksen päättymisestä. Kesä-heinäkuun vaihteessa Duo luovutti koko riskihenkivakuutuskannan LähiTapiola-ryhmälle. Järjestelyillä ei ole merkittävää vaikutusta Duon toimintaan.

ACH Finlandin myynti. Kesäkuussa Säästöpankkien omistama Säästöpankkien Holding myi osuutensa maksukeskus ACH Finlandista POP Pankkiliitolle. ACH Finland, joulukuusta 2013 alkaen Bonum Pankki, jatkaa toimintaansa Säästöpankkien, POP Pankkien sekä Aktia Pankin maksujenvälittäjänä siihen asti, että Säästöpankkien ja POP Pankkien maksuliike siirtyy niiden omiin keskusluottolaitoksiin ja Aktia Pankin tarjoamat keskusluottolaitospalvelut päättyvät vuonna 2015.

Säästöpankkiryhmän uudistuminen ja toimiluvan hakeminen yhteenliittymälle. Elokuussa 2013 Säästöpankkiryhmä kertoi julkisuuteen, että Säästöpankit harkitsevat riviensä tiivistämistä ja oman ryhmästatuksensa virallistamista, sillä finanssialan uudistuva sääntely ei tunnista ryhmän verkottunutta liiketoimintamallia viralliseksi ryhmärakenteeksi. Tutkittuaan eri vaihtoehtoja Säästöpankit totesivat, että yhteenliittymälainsäädäntö tarjoaa sopivan mallin ryhmän uudistamiseen.

Säästöpankkiliiton hallitus hyväksyi syyskuun lopussa yhteenliittymän säännöt ja toimintaperiaatteet.

25 Säästöpankkia teki marraskuussa päätöksen yhteenliittymään liittymisestä, sen toimintaperiaatteiden ja keskusyhteisön sääntöjen hyväksymisestä sekä yhteenliittymän jäsenyyden edellyttämän muutoksen tekemisestä pankin sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen.

Säästöpankkiliitto muuttuu ryhmän keskusyhteisöksi. Päätökset keskusyhteisöstä tehtiin liiton ylimääräisessä kokouksessa tammikuussa 2014.

Keskusyhteisön toimilupahakemuksen valmistelu aloitettiin loppuvuodesta Säästöpankkien päätösten jälkeen. Lupahakemus jätetään Finanssivalvonnalle kevään 2014 aikana. Tavoitteena on saada toimilupa syksyllä 2014 ja aloittaa toiminta yhteenliittymänä viimeistään vuoden 2015 alussa.

Säästöpankkien yhdistymiset ja uudet nimet. Huhtikuussa 2013 Eräjärven Säästöpankki ja Längelmäen Säästöpankki yhdistyivät Säästöpankki Sinetiksi, Oma Säästöpankki ja Parkanon Säästöpankki Oma Säästöpankiksi. Heinäkuun alussa Kortesjärven Säästöpankki muutti nimensä Avain Säästöpankiksi.

Saaristosäästöpankki ja Aktia Pankki kertoivat yhdistymisaikeestaan elokuussa ja allekirjoittivat yhdistymissopimuksen lokakuun lopussa. Saaristosäästöpankki on ollut osa Aktia Pankkia marraskuusta alkaen.

Lokakuussa Vöyrin Säästöpankki kertoi aikeestaan yhdistyä Aktia Pankin kanssa, ja yhdistyminen toteutuu alkuvuodesta 2014.

Elokuussa Oma Säästöpankki ja Kantasäästöpankki ilmoittivat yhdistymisestään. Marraskuun lopussa ne sekä Etelä-Karjalan Säästöpankki ja Suodenniemen Säästöpankki ilmoittivat yhdistyvänsä uudeksi Oma Säästöpankiksi. Pankit ovat samassa yhteydessä tehneet päätöksen, että ne eivät liity Säästöpankkiliitto Osuuskunnan jäseneksi eivätkä näin ollen tule osaksi yhteenliittymää. 

Vuoden 2013 lopussa Säästöpankkien määrä oli 30, Vöyrin Säästöpankki mukaan lukien.

Vöyrin Säästöpankki on mukana kaikissa ryhmän tulos- ja muissa luvuissa vuodelta 2013. Saaristosäästöpankki on mukana tammi-lokakuun luvuissa.

Muut tapahtumat. Säästöpankkiliiton vuosikokous 14.3.2013 vahvisti liiton hallintoneuvoston jäsenmäärän, vuoden 2012 tilinpäätöksen ja vuoden 2013 budjetin. Maaliskuussa julkaistiin myös ryhmän toimintakertomus 2012.

Helmikuussa ja elokuussa julkaistiin markkinakatsaukset, joissa kerrottiin ryhmän lähiajan talous- ja markkinanäkemyksistä. Syyskuussa ilmestyi ensimmäistä kertaa Sp-Kodin asuntomarkkinakatsaus. Säästäväisyysviikolla lokakuun lopussa julkaistiin neljättä kertaa Säästöpankin Säästämisbarometri, jossa kartoitettiin suomalaisten säästämisen ja sijoittamisen trendejä.

Säästäväisyysviikolla alkoi myös Facebook-äänestys Säästöpankkien paikallisyhteisöille antaman tuen kohdentamisesta. Äänestys järjestettiin toista kertaa. Vuoden 2012 äänestyksen perusteella tukea jaettiin 480 000 euron arvosta, ja vuoden 2013 tukisummaksi on arvioitu 430 000 euroa.

Verkkoasioinnin kehittäminen. Keväällä 2013 aloitettiin Säästöpankkien uuden verkkopankin suunnittelu. Tavoitteena on ottaa se käyttöön kesällä 2014. Samalla uudistetaan Säästöpankkiryhmän kotisivut. Joulukuussa Säästöpankit nostivat verkkopankin turvatasoa ottamalla käyttöön maksujen lisävahvistamisen.

Uudet tuotteet ja palvelut. Vuoden 2013 alussa lanseerattiin yksityishenkilöiden varainhoitovakuutus. Se on Henkivakuutusosakeyhtiö Duon tuottama säästöhenkivakuutus, jonka sijoituskohteina ovat yksilöllisesti valittujen sijoitusrahastojen sijasta varainhoitajan (SEB) hoitamat neljä riskiprofiililtaan erilaista rahastovarainhoitostrategiaa.

Maaliskuussa Säästöpankkien asiakkaiden käyttöön tuli Kotijousto. Kotijousto on kerralla kokonaan nostettava ja eräpäivänä kerralla takaisinmaksettava laina, jossa vakuutena ovat asiakkaan itsensä omistamat asuntokiinteistöt tai asunto-osakkeet.

Sp-Rahastoyhtiö perusti maaliskuussa uuden Säästöpankki High Yield -erikoissijoitusrahaston.  Se on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa muihin, alemman luottoluokituksen high yield -yrityslainamarkkinoille sijoittaviin sijoitusrahastoihin.

Sp-Rahastoyhtiö laajentaa toimintaansa yksilölliseen varainhoitoon ja sijoitusneuvontaan. Toimiluvan laajennus myönnettiin syksyllä 2012. Säästöpankkien Varainhoito tarjoaa palvelujaan ennen kaikkea Säästöpankeille ja niiden asiakkaille yhteistyössä pankkien kanssa.

Toukokuussa Säästöpankit avasivat vakuutusten verkkokaupan, www.saastopankinvakuutukset.fi. Verkkokaupasta saa tavallisimmat henkilöasiakkaan vakuutuspalvelut, kuten koti-, auto-, vene-, matka- ja tapaturmavakuutukset. Vakuutuksenantajana toimii Suomen Vahinkovakuutus.

Vuoden 2014 näkymät

”Markkinakorkojen matala taso haastaa tuloksentekoa tänäkin vuonna. Alhainen korkotaso ei kuitenkaan merkittävästi vaaranna tuloksentekoamme tai vakavaraisuuttamme. Pankkitoiminta on pitkäjänteistä toimintaa, haastavia vuosia tulee ja menee. Tämä on vain yksi vaihe, ja siihen pitää sopeutua”, sanoo Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

”Säästöpankkien tilanne on monia muita pankkeja parempi. Ryhmä on niin vakavarainen, että sääntelymuutokset eivät aiheuta välittömiä paineita omien varojen lisäämiseen. Lisäksi luottosalkkumme tila ja likviditeetti ovat hyvällä tasolla ja liiketoiminnan volyymit ovat kasvussa. Ryhmällä menee kaiken kaikkiaan hyvin”, Kämäri toteaa.

”Suuntaammekin uuteen tuloskauteen levollisin mielin. Päähuomiomme vuonna 2014 on uuden Säästöpankkiryhmän perustusten rakentamisessa.”

Tiedotteen tiedot perustuvat Säästöpankkien tuloslaskelmien ja taseiden yhteenlaskettuihin lukuihin.

Vöyrin Säästöpankki on mukana koko vuoden luvuissa, Saaristosäästöpankki tammi-lokakuun luvuissa.

Vuodelta 2014 Säästöpankkiryhmä julkaisee kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisen tilinpäätöksen.

Lisätietoja:

Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri

puh. (09) 5480 5240, 0500 688 222, sähköposti: pasi.kamari@saastopankki.fi


Säästöpankkiryhmään kuuluu tällä hetkellä 29 Säästöpankkia ja keskusjärjestö Säästöpankkiliitto. Omia konttoreita on 200, ja yhteistyön kautta asiakkailla on käytettävissään yhteensä lähes 400 konttoria, 200 palvelu- ja maksuautomaattia ja kaikki Suomen käteisautomaatit. Säästöpankkien päämääränä on edistää säästämistä ja asiakkaiden taloudellista hyvinvointia. Palvelun perusperiaatteita ovat asiakasläheisyys ja paikallisuus. Tavoitteena on jatkuva, kannattava kasvu ja vakavaraisuuden pitäminen turvatulla tasolla. Vuonna 2012 liikevoittoa kertyi 67,1 miljoonaa euroa, vakavaraisuus oli 22,1 % ja asiakasmäärä 588 500. www.saastopankki.fi

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Lähettämällä kommentin suostut siihen, että henkilötietojasi käsitellään Mynewsdeskin tietosuojakäytännön mukaisesti.